De Lumina Splash App hellpt teamleden inzicht krijgen in elkaars raakpunten en verschillen op vlak van persoonlijkheid.
“Ze maakt me gek!” “Hij doet dit altijd!” “Ze begrijpt het nooit!” “Hij is de enige persoon in ons team, […]
Bij de term ‘high performance team’ wordt vaak in eerste instantie gedacht aan een team bestaande uit mensen die energiek, […]
In de voorbije decennia is er in onze maatschappij een groeiend individualisme waarneembaar. Vermits ik geen historicus ben maar een […]