Historisch is extraversie een maatstaf geworden, waaraan de meeste mensen denken zich te moeten aanpassen om ook maar iets te bereiken in het (bedrijfs)leven. Introversie wordt daarentegen eerder beschouwd als een onwenselijk persoonlijkheidskenmerk, dat het midden houdt tussen een teleurstelling en een ziektebeeld. Door de heersende vooroordelen over introversie merken we tijdens teamontwikkelingsworkshops dan ook vaak dat de introvertere leden van het team het moeilijker vinden om hun eigen talenten op te sommen en hun waarde in het team te zien. Hierdoor gaat er een hoop talent, energie en werkgeluk verloren. In dit webinar willen we de kwaliteiten en waarde van introversie in het licht zetten. Onze ervaring leert ons namelijk dat er een zekere mate van introverte energie vereist is om een high performance team te ontwikkelen.

Comments are closed