Historisch is extraversie een maatstaf geworden, waaraan de meeste mensen denken zich te moeten aanpassen om ook maar iets te […]
Herbekijk hier het webinar “Van dino naar kameleon – Hoe respect voor diversiteit ontwikkelen in organisaties?” en ontdek hoe wij […]
In de voorbije decennia is er in onze maatschappij een groeiend individualisme waarneembaar. Vermits ik geen historicus ben maar een […]