De Lumina Splash App hellpt teamleden inzicht krijgen in elkaars raakpunten en verschillen op vlak van persoonlijkheid.

Ze maakt me gek!” “Hij doet dit altijd!” “Ze begrijpt het nooit!” “Hij is de enige persoon in ons team, die niet presteert!“. We hebben dit allemaal al wel eens meegemaakt op het werk, of het nu met een collega, een werkgever of een werknemer is. Iedereen heeft immers een andere persoonlijkheid en daarom hebben we allemaal een andere manier van werken en communiceren. Soms kunnen die verschillen wrijving, misverstanden en frustratie veroorzaken. Ze kunnen een impact hebben op het eindresultaat. Conflicten zijn een natuurlijk onderdeel van het leven. Maar als iemand het je moeilijk maakt op het werk, kun je niet zomaar weglopen en nooit meer met hem of haar praten. Sterker nog, je bent je er misschien niet van bewust, maar het is heel goed mogelijk dat jij de ander evengoed het leven zuur maakt.

Uit onderzoek blijkt dat 60-80% van alle problemen in organisaties voortkomen uit gespannen relaties tussen werknemers. Conflicten op de werkvloer kosten bedrijven veel geld en ontnemen hele teams hun energie en moraal. Het kan leiden tot 50% minder productiviteit, gemiste deadlines, en een giftige omgeving voor iedereen. 46% van de mensen overweegt zelfs ontslag te nemen. Het neemt ook 25-40% van de tijd van een manager in beslag – dat is één tot twee dagen van elke werkweek. Dat is een serieus verlies van tijd, budget en winst.

Als je het sterkste bedrijf wilt, heb je de sterkste teams nodig

Er is geen ruimte voor ongereguleerde conflicten op de werkplek wanneer je je richt op het ontwikkelen van wendbare werkstijlen en organisatieontwikkeling. De meeste conflicten komen voort uit slechte communicatie, verandering, of problemen met het reguleren van iemands emoties. Als dit wordt genegeerd, zal het alleen maar uitgroeien tot wrok en onherstelbare schade aanrichten. Van de directie tot junior functies en alles daar tussenin. Conflicten oplossen komt neer op elkaar begrijpen en een dieper zelfbewustzijn ontwikkelen.

Het is belangrijk om conflicten op het werk te zien als een kans voor groei en zelfonderzoek. Organisaties die dat doen, zullen profiteren van kostenbesparingen, minder personeelsverloop, hogere productiviteitsniveaus, minder risico’s en een positievere, minder stressvolle cultuur. De eerste stap? Begrijpen hoe wij zelf – en anderen – werken.

Persoonlijkheid is belangrijk

Onderzoek van Lumina Learning toont aan dat persoonlijkheid tot 18% van de variatie in werkprestaties kan verklaren. Teamwerk floreert namelijk als we elkaars verschillen waarderen. Leren samenwerken met je psychologische tegenpool is cruciaal. Tegenovergestelde persoonlijkheden bieden een frisse kijk op situaties die je zelf misschien niet zou kunnen oplossen. Hun sterke punten kunnen uw zwakke punten compenseren.

Verschillende individuen vereisen echter verschillende benaderingen. We denken allemaal dat onze manier de beste is. Maar aanpassingsvermogen en agile learning zijn belangrijke vaardigheden voor teams om elkaars persoonlijkheden te kunnen herkennen en erop in te spelen. Door elkaar te begrijpen wordt er minder tijd besteed aan botsende hoofden. Het helpt medewerkers om te weten hoe ze moeten luisteren en wanneer ze moeten handelen.

Iedereen heeft een unieke verzameling sterke punten

De Lumina-methodologie is gebaseerd op een meer 21e-eeuwse filosofie, waarbij inclusie en diversiteit worden gezien als krachtige stimulansen voor de productiviteit van organisaties. In tegenstelling tot andere instrumenten, laten de gepersonaliseerde oplossingen van Lumina Learning meer zien dan alleen ‘persoonstypen’. Deze ’types’ zijn niet echt voorspellend voor hoe iemand zal presteren op de werkvloer. Niemand kan worden gereduceerd tot een ‘denker’ of een ‘voeler’. We hebben allemaal vele kwaliteiten die samen onze eigen unieke persoonlijkheden vormen.

Lumina’s geïntegreerde aanbod van de nieuwe generatie digitale persoonlijkheidsassessments combineert geavanceerde technologie met jaren van psychologisch onderzoek naar persoonlijkheid en prestaties. Het helpt mensen om hun hele dynamische persoonlijkheid, die af en toe verandert, te begrijpen en ermee te werken. Lumina Spark viert de ruimte voor groei en verandering.

Het innovatieve persoonlijkheidsassessment Lumina Spark stelt organisaties in staat om ervoor te zorgen dat iedereen elkaar helpt bij het uitbouwen van zijn individuele sterke punten en het identificeren van verbeterpunten. En dat ze hun beste ideeën naar voren brengen en in dezelfde richting bewegen. Organisaties weten bij elke nieuwe medewerker precies wie ze aannemen, hoe ze passen en kunnen hen vanaf dag één ontwikkelen met behulp van één consistent model en taalgebruik, dat ook na de workshop blijft bestaan.

Conflictoplossing: een essentiële stap in leiderschapsontwikkeling

Het behoud van het beste talent is vandaag de dag een groot probleem voor bedrijven. Als het gaat om leiderschapsontwikkeling, moeten organisaties elke manager uitrusten met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om conflicten effectief op te lossen. Essentieel hiervoor is een hoog niveau van zelfbewustzijn en inzicht in hoe werknemers werken.

Lumina Spark gaat uit van een granulaire aanpak en meet eigenschappen individueel. Hierdoor kunnen mensen diepgaande gesprekken voeren die echt zijn toegesneden op de gesprekspartners, in plaats van een ongezonde one-size-fits-all benadering toe te passen op individuen met verschillende kwaliteiten.

Het helpt om mensen te laten zien wie ze werkelijk zijn en bruggen te bouwen tussen collega’s. Om dingen te identificeren – zowel goede als slechte – die misschien verkeerd begrepen of over het hoofd gezien zijn. Lumina Spark meet ook de drie persona’s in elke persoon. Gesprekken gaan dus verder dan de versie van jou die op de dag zelf verschijnt, en bespreken de volledige persoon. Organisaties kunnen inzicht krijgen in de voor- en nadelen en risico’s die elk individu op een bepaalde dag of in een bepaalde situatie voor het team meebrengt.

De taal van de persoonlijkheid

Een persoonlijkheidsassessment zoals Lumina Spark helpt bij het creëren van een open, koesterende en vertrouwensvolle omgeving waarin iedereen zijn potentieel kan ontplooien en betere beslissingen kan nemen. Het geeft teams een gedeelde taal met een precieze en niet-oordelende betekenis. Een taal die conflicten op de werkvloer vermindert en het voeren van moeilijke gesprekken aangenamer maakt, op een manier die iedereen begrijpt. Het maakt een einde aan spanningen en gissen.

Met Lumina Spark kunnen bedrijven hun productiviteit verhogen, kosten verlagen en duurzame organisatieontwikkeling stimuleren. Ze kunnen zichzelf transformeren door hun mensen te transformeren.

Bron: Lumina Learning Ltd.

Comments are closed