De Lumina Splash App hellpt teamleden inzicht krijgen in elkaars raakpunten en verschillen op vlak van persoonlijkheid.
“Ze maakt me gek!” “Hij doet dit altijd!” “Ze begrijpt het nooit!” “Hij is de enige persoon in ons team, […]
In de voorbije decennia is er in onze maatschappij een groeiend individualisme waarneembaar. Vermits ik geen historicus ben maar een […]