Bij de term ‘high performance team’ wordt vaak in eerste instantie gedacht aan een team bestaande uit mensen die energiek, actief, krachtig, stoutmoedig, verbaal en assertief zijn. Eigenschappen, die in de persoonlijkheidscultuur worden toegeschreven aan extraversie. Introversie, wat in de westerse cultuur eerder geassocieerd wordt met eigenschappen zoals passief, gereserveerd, zwijgzaam, geremd, teruggetrokken, verlegen en stil, lijkt op het eerste zicht niet in het plaatje van een high performance team te passen. Nochtans leert onze ervaring ons dat om een high performance team te ontwikkelen er een zekere mate van introverte energie vereist is.

De termen introvert en extravert zijn geïntroduceerd door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) en geven aan waar iemand zijn of haar energie vandaan haalt en naartoe richt. Iemand met overwegend introverte energie richt zijn of haar energie naar binnen en haalt energie van binnenuit, terwijl extravertere mensen hun energie naar buiten richten en die daar ook halen. Dit verschil maakt dat in de ogen van iemand die zich eerder aan de extraverte kant van het spectrum bevindt, de introvertere mensen gereserveerd en teruggetrokken kunnen lijken en ernstig, somber en onbenaderbaar kunnen overkomen.

Historisch is extraversie een maatstaf geworden, waaraan de meeste mensen denken zich te moeten aanpassen om ook maar iets te bereiken in het (bedrijfs)leven. Introversie wordt daarentegen eerder beschouwd als een onwenselijk persoonlijkheidskenmerk, dat het midden houdt tussen een teleurstelling en een ziektebeeld. Door de heersende vooroordelen over introversie merken we tijdens teamontwikkelingsworkshops dan ook vaak dat de introvertere leden van het team het moeilijker vinden om hun eigen talenten op te sommen en hun waarde in het team te zien.

Door niet verder te kijken dan het klassieke stigma dat aan introversie kleeft, gaat er een hoop talent, energie en werkgeluk verloren. Echter, een introverte persoon, die in zijn of haar kracht staat en zich bewust is van zijn of haar kwaliteiten en talenten is goud waard voor een team. Het Lumina Spark model, dat zowel gebaseerd is op de theorie van Carl Gustav Jung als op het Big Five paradigma, beschouwt beide uiteinden van het spectrum als sterkten, die kunnen bijdragen aan het succes van een persoon. Het model onderscheidt met name de volgende drie kernkwaliteiten als onderdeel van introversie:

1.     Observerend – Stelt persoonlijke grenzen en haalt motivatie uit zichzelf

Introverte mensen zijn erg observerend. Ze verkiezen hun sociale actieradius te beperken en zijn graag op zichzelf. Ze kunnen goed zelfstandig werken en beschikken over genoeg innerlijke drijfveren om zichzelf te motiveren hun taken af te maken als het energieniveau van het team laag is. Ze werken goed alleen, aangezien dit hen de tijd en de ruimte biedt om alle aspecten in overweging te nemen en erover na te denken.

Ze denken graag na alvorens ze spreken. Hun nuchtere en objectieve kijk op zaken is meestal spot-on en kan in het bijzonder zeer waardevol zijn voor een beginnend team dat bezig is zich te oriënteren op de primaire doelstellingen. Ze bezitten de gave om de juiste (kritische) vragen te stellen op het juiste moment.

Ze pakken hun werk op een beschouwende en weloverwogen manier aan. Ze verstaan onder andere de kunst om zaken met de grootste zorgvuldigheid af te wegen. Ze kunnen zo de alternatieven in kaart brengen door eerdere ervaringen de revue te laten passeren en deze opgedane kennis mee te nemen in hun beslissingen.

Ze willen graag zeker stellen dat alle feiten bekend zijn voordat er een beslissing wordt genomen. Dit kan een zeer nuttige eigenschap zijn in een samenwerkingsverband, omdat zo in ieder geval alle partijen in een meningsverschil worden gehoord.

2.       Ingetogen – Serieuze instelling, houdt positieve emoties in toom

Mensen die zich aan de meer introverte kant van het spectrum bevinden zijn doorgaans ingetogen. Ze oefenen controle uit op de manier waarop ze hun emoties uiten. Deze mensen zijn van nature beheerst en doordacht. In moeilijke omstandigheden kunnen zij hun emotionele reacties onder controle houden. Ze vermijden emotionele uitbarstingen en blijven meestal kalm, zelfs wanneer ze onder druk staan.

Ze zijn goed in staat zich te concentreren op kwesties die nu aan de orde zijn. Ze pakken werk graag ernstig aan en laten zich niet gemakkelijk verleiden door lichtzinnige afleiding. In het team komt deze vaardigheid goed van pas, vooral wanneer er mensen zijn die het gesprek zomaar in heel andere banen kunnen leiden.

Andere teamleden waarderen hen om hun heldere redeneringen. Als zij iets uitleggen, hebben ze zich vaak goed voorbereid en gaan ze stap voor stap en op systematische wijze door de materie heen. Ze brengen op een doelmatige manier lijn aan in hun betoog. Ze zijn namelijk gericht op de feiten en streven ernaar om hun mening zo goed mogelijk te onderbouwen.

3.     Persoonlijk – Luistert eerst, voorkeur voor individuele gesprekken

Introverte mensen staan niet graag in het middelpunt van de belangstelling in een groep, maar luisteren liever. Deze mensen kiezen eerder voor persoonlijke interacties en trachten te beïnvloeden of beïnvloed te worden door een rustig gesprek. Ze luisteren graag naar de ideeën van anderen, alvorens zij hun eigen gedachten en visie delen. Ze combineren wat ze geleerd hebben van anderen graag met hun eigen ideeën.

Ze kunnen gezien worden als attent en hulpvaardig naar anderen in een groep, en ze maken tijd om anderen hun bijdrage te laten toelichten. Collega’s vinden hen vaak echte teamspelers. Het zijn namelijk mensen die tijd investeren in het leren kennen van alle teamleden en hun persoonlijke zienswijze op een dieper niveau. Ze vinden het leuk om met mensen in de loop van de tijd een band op te bouwen en te begrijpen hoe ze in elkaar zitten. Deze informatie gebruiken ze om rekening te houden met de behoeften van elk teamlid en ervoor te zorgen dat ze geen kwetsende dingen zeggen of misverstanden creëren.

Door zich proactief op te stellen, stimuleren ze de saamhorigheid in het team. Ze betrekken graag alle teamleden bij strategie en besluitvorming, waarbij ze ruimte bieden aan persoonlijke gevoelens en voorkeuren. Hierdoor voelt iedereen zich betrokken bij het proces en verantwoordelijk voor het succes en zo stimuleren ze de ontwikkeling van een high performance team met een sterke identiteit.

Door hun luistervaardigheid zijn introverte mensen erg goed in leiding geven aan initiatiefrijke mensen. Omdat ze geneigd zijn naar anderen te luisteren en minder behoefte hebben om in gezelschap te overheersen, is er een grotere kans dat introverte mensen suggesties opmerken en overnemen. Nadat ze hun voordeel hebben gedaan met het talent van hun medewerkers, zullen ze hen waarschijnlijk motiveren om nog meer initiatief te tonen. Zo creëren introverte leiders een positieve cyclus van een rijkdom aan initiatieven.

Opdat de meer introverte mensen hun kwaliteiten en sterktes optimaal kunnen inzetten in het team, is het wenselijk dat ze:

  • voldoende tijd krijgen om informatie te verwerken;
  • voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op bepaalde taken of opdrachten;
  • gehoord worden als ze iets willen delen in de groep;
  • een rustige plek hebben waar ze tot zichzelf kunnen komen en hun gedachten op een rijtje kunnen zetten;
  • niet onnodig vaak moeten deelnemen aan teammeetings, sociale gebeurtenissen, netwerkevents, groepsopdrachten, …

Het lijdt geen twijfel dat extraverte mensen waarde bieden op de werkplek, maar in een samenleving die al decennialang de vaardigheden van extraverte mensen prijst, is het hoog tijd om de introverte mensen ook te laten schitteren op de werkvloer!

Bronnen:

  • Cain, Susan. Quiet. The Power of Introverts in a World that just Can’t Stop Talking. Crown Publishing Group, 2012.
  • Definities Lumina Spark, Lumina Learning
  • Persoonlijke Lumina Spark Profielschets, Lumina Learning

Comments are closed