Met Management Spark willen we een wereld creëren waarin diversiteit op vlak van persoonlijkheid wordt gezien als een sterkte.

Omdat ons werk in organisaties ons ook in contact brengt met mensen op het neurodivergente spectrum, hebben we doorheen de jaren een goed inzicht gekregen in de kwaliteiten en potentiële valkuilen van deze mensen en ontstond het idee om een onderzoek te starten om aan te tonen dat neurodivergentie geen handicap is, maar een speciale set eigenschappen, die kunnen worden gemanaged om effectiviteit en werktevredenheid te creëren bij deze individuen.

Onderzoek

In september 2022 zijn we gestart met een onderzoek naar het verband tussen neurodivergentie, persoonlijkheid en mentale gezondheid om ondernemingen te helpen om neurodivergent talent op een gezonde manier in te zetten en te ontwikkelen op de werkvloer. Dit onderzoek is een initiatief van Tinne Janssens, Lic. Handelswetenschappen en bestuurder, trainer en coach bij Management Spark, en gebeurde in samenwerking met Dr. Stewart Desson, Phd. Bedrijfspsycholoog aan de Universiteit van Westminster, Bestuurslid van de Britse Vereniging voor Bedrijfspsychologie en oprichter en CEO van Lumina Learning. De onderzoeksvraag: Hoe kunnen we neurodivergent talent zichtbaar maken en op een gezonde en effectieve manier inzetten op de werkvloer, rekening houdend met de uitdagingen, die daar bij komen kijken?

Neurodivergent talent op de werkvloer

Via onderstaande knop kan je het onderzoeksrapport downloaden. In dit rapport geven we de correlatie weer tussen de neurodivergente kenmerken en persoonlijkheidskenmerken en tonen we de waarde van neurodivergente mensen op de werkvloer aan. Door inzicht te bieden in hun uitdagingen en kwaliteiten, maken we deze bespreekbaar en beter te managen. We reiken concrete handvaten aan m.b.t. competentiemanagement, communicatie, werkomgeving en organisatiecultuur.


Ga je graag in gesprek met ons over neurodiversiteit binnen jouw team of organisatie? Contacteer ons gerust!

Comments are closed