Leiderschap is een term die gemakkelijk in de mond wordt genomen. Meestal staan we er niet bij stil, dat deze term minstens twee betekenissen heeft: een eerste meer gebruikelijke betekenis heeft te maken met het leiden van anderen op gelijk welk hiërarchisch niveau, dus ook op topniveau. Een tweede betekenis heeft te maken met persoonlijk leiderschap, met andere woorden zelfmanagement.

Beide betekenissen zijn wellicht even belangrijk voor een topfiguur en zijn overdraagbaar aan volgende echelons en/of collega’s. Daarom wordt het nuttig geacht om ook op topniveau de aspecten van persoonlijk leiderschap verder te ontwikkelen.

Persoonlijk leiderschap zien wij als de vaardigheid om op effectieve wijze te handelen in gelijk welke situatie. Als we deze definitie ontleden, bestaat persoonlijk leiderschap in feite uit vier interagerende elementen:

Handelen

Aangezien individueel gedrag (“natuurlijk gedrag”) is verbonden met de persoonlijkheid van de individuele persoon, wordt de wijze waarop een individuele persoon naar situaties en naar anderen kijkt sterk beïnvloed door die persoonlijkheid. De ontwikkeling van bewustzijn over deze mechanismen en hun onderliggende oorzaken, kan dan ook resulteren in de ontwikkeling van nieuw gedrag (“aangeleerd gedrag”), dat aangepast is aan de situatie. Met handelen wordt in het licht hiervan bedoeld: gekozen gedrag en communicatiestijl vertonen.

Effectief

Een handelwijze is effectief als de betreffende inspanningen en uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel. In feite gaat het hier om het creëren van het juiste effect in het licht van het doel.

Situatie

Elke situatie en elke persoon waarmee we geconfronteerd worden zal op een andere wijze benaderd dienen te worden, teneinde het beoogde doel te behalen. Het gedrag moet dus het juiste gedrag zijn in die specifieke situatie tegenover die specifieke persoon.

Vaardigheid

Teneinde het gekozen gedrag te vertonen, wordt een set van competenties ontwikkeld. Deze competenties bestaan onder andere uit keuzen maken, aandacht richten, invoelingsvermogen ontwikkelen, waarden hebben, beleven en overdragen, engagement overdragen en uitstralen, zelfreflectie, …

De ontwikkeling van persoonlijk leiderschap stelt iemand in staat om zijn of haar leven te hanteren in de plaats van er door gehanteerd te worden en draagt bij aan het creëren van succes voor jezelf en anderen en het creëren van vruchtbare samenwerkingen.

Ben je geprikkeld om meer te weten over de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap? Neem dan zeker contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek via info@managementspark.com.

Comments are closed