Breng de cultuur van je organisatie in kaart

De cultuur van een organisatie is bepalend voor het werken binnen die organisatie. Organisatiecultuur heeft vele facetten en dat maakt het lastig om er echt grip op te krijgen, zeker als u er altijd vanuit dezelfde invalshoek naar kijkt.

Pas als u ook hebt gekeken vanuit het gezichtspunt van uw collega’s, kunt u de organisatiecultuur in een bredere context plaatsen. Dit is een belangrijke stap op weg naar positieve verandering. Lumina Culture laat u zien dat iedereen wezenlijk bijdraagt aan de organisatiecultuur en begeleidt u op uw weg.

De kracht van Lumina Culture

Lumina Culture laat zien hoe één persoon de aanzet tot verandering kan geven, zelfs een totale ommekeer kan bewerkstelligen en het vuur weer kan aanwakkeren in een organisatie die in een impasse is geraakt. Iedereen kan een verandering realiseren in zijn of haar werkomgeving. Lumina Culture geeft hiervoor strategieën en reikt u de instrumenten aan om deze verandering te bewerkstelligen.


verbetering en verandering
  • Lumina Culture is in de kern een instrument voor dialoog, verbetering en verandering
  • Lumina Culture laat klanten zien hoe hun organisatiecultuur werkt en plaatst die binnen een groter geheel
  • Lumina Culture maakt het mogelijk om werkomgeving en werkmentaliteit van een afstand te bekijken en te overzien
  • Lumina Culture geeft mensen die niet kunnen aarden in de organisatiecultuur een handvat om dat alsnog te doen
  • Lumina Culture legt, zeker na verloop van tijd, de ware aard van de organisatiecultuur bloot
organisatiepersoonlijkheid

Als de persoonlijkheid van een organisatie uit waarden, normen en gedrag bestaat, dan is de optelsom daarvan de organisatiecultuur. De cultuur is de drijvende kracht achter de bedrijfsresultaten en deze wordt bepaald door uiteenlopende factoren. De aangewezen personen om een cultuur te observeren zijn de mensen die er zelf deel van uitmaken.

Het Lumina Culture model bestaat ook in spelvorm!

INTERACTIEF SPEL

Door middel van jetons kan gestemd worden op stellingen betreffende:

♠️ het bedrijfs-DNA: wat zijn de heersende paradigma’s in de organisatie?

♦️ de organisatiecultuur: hoe kijken verschillende stakeholders naar de cultuur van de organisatie (AS IS) of hoe willen zij dat de organisatiecultuur er uit gaat zien (TO BE)?

♣️ het klantenperspectief: hoe kijken klanten naar de cultuur van de organisatie?

INTERESSANTE DISCUSSIES

Het stemmen op de stellingen geeft een goed inzicht in de cultuur, maar het zijn de tussentijdse discussies, die de spelvorm extra interessant maken. Deze toegankelijke werkvorm kan namelijk behoorlijk wat heikele punten op tafel brengen!

INZICHTELIJK RESULTAAT

Als resultaat krijg je een kleurrijk inzicht in de cultuur en culturele verschillen en uitdagingen binnen de organisatie.

Op basis van dit resultaat kan een gefundeerd ontwikkelingsplan worden opgesteld om eventuele veranderingen door te voeren.

Interesse om met Lumina Culture aan de slag te gaan? Contacteer ons voor meer informatie!