Begeleiding bij teamvorming

Vermits verschillende persoonlijkheden ook vanuit hun natuur andere sterkten en zwakten hebben, is het van belang om in de samenstelling van het team, afhankelijk van de opdracht van het team, een goed evenwicht te ontwikkelen.

Daarbij kent een team opeenvolgende ontwikkelingsfasen. Bewust omgaan met deze fasen zal vanzelf leiden tot een beter resultaat. In de verschillende fasen van de team-ontwikkeling heeft het team andere behoeften aan bijsturing en aan een verschillende leiderschapsstijl.

Begeleiding zal resulteren in een betere afstemming van deze elementen, waarbij er ook een betere samenwerking ontstaat tussen teamleider en teamleden, en tussen teamleden onderling.

Ontwikkeling van team-effectiviteit

Naarmate medewerkers groeien (op gelijk welk hiërarchisch niveau), kunnen ze zich ook meer bewust worden van hun rol in het teamverband.

Naast feedback is het dan ook van belang om teamleden en teamleider meer zicht te geven hoe hun gedrag al dan niet bijdraagt aan visie-ontwikkeling, besluitvorming, resultaten, rolverdeling, taakverdeling, vertrouwen, communicatie, enz.

Door met deze aspecten actief aan de slag te gaan in een teamsessie, zal het team meer inzicht krijgen in de werking van deze factoren, in de aspecten die in hun team niet optimaal worden aangepakt en hoe ze deze factoren beter kunnen invullen om de uiteindelijke effectiviteit en efficiëntie van het team te vergroten.

Aansturen van teams: managementvaardigheden

Teamleiders, managers, directieleden staan vandaag voor andere uitdagingen dan enkele jaren geleden: het aanzicht van de economie is veranderd, nieuwe medewerkers uit de volgende generatie zijn op een andere wijze opgevoed en opgeleid.

Ontwikkeling van managementvaardigheden om daarop beter in te spelen, blijft dan ook een continu aandachtspunt.

Conflict-begeleiding

Het conflict vereist een bijzondere vorm van communicatie en begeleiding. Vele leidinggevenden hebben hierin slechts beperkte of geen ervaring.

Daarom is het dikwijls aangewezen om een conflict te laten begeleiden door een externe coach. De kans op het gewenste resultaat vergroot daardoor en de leidinggevende kan uit dit proces veel leren om moeilijke situaties in de toekomst gemakkelijker te deblokkeren.