Familiale opvolging

KMO-bedrijven, waarvan de starter zich afvraagt hoe hij/zij zich stilaan kan terugtrekken, kampen met verschillende vragen:

  • hoe ervoor zorgen, dat het bedrijf in familiale handen blijft en toch verder professionaliseren?
  • wat als de familiale opvolger niet klaar is?
  • wat als er geen familiale opvolger is?
  • hoe ervoor zorgen dat een kleine groep goede medewerkers stilaan de leiding en eventueel het beleid overneemt en de starter meer in de rol stapt van “Bestuurder”?

Vanuit externe begeleiding kan voor al deze situaties een project opgezet worden om de organisatie zodanig te ontwikkelen, dat de toekomst verzekerd wordt.

Fusie-begeleiding

Twee organisaties (bedrijven of afdelingen), die in elkaar moeten opgaan, kampen met het probleem dat de verschillende culturen en waardesystemen een tijdlang kunnen zorgen voor een reëel verlies aan effectiviteit en resultaat.

Begeleiding van deze evolutie binnen een organisatie-ontwikkelingsproject zal de integratie versnellen, waardoor er minder energie verloren gaat aan miscommunicatie, machtsspelletjes, territoriumbehoud, enz.

Begeleiding van veranderingsprocessen

Ook in goed functionerende organisaties zal verandering met regelmaat een onderwerp zijn. Vermits verandering vrij gemakkelijk weerstand oproept, zal begeleiding van een veranderingsproces bijdragen om de “change” vlot te maken, iedereen erin mee te krijgen en snel weer op het juiste spoor te komen.

Begeleiding van groei

Soms groeien organisaties vanuit hun succes zodanig snel, dat er in volle groeiperiode te weinig aandacht besteed wordt aan de noodzakelijke organisatieveranderingen om deze groei enerzijds in goede banen te leiden, anderzijds te bestendigen.

Een organisatie-ontwikkelingsproject neemt dan de groeipijnen weg door te focussen op begeleidende maatregelen, zoals ontwikkeling van teamleiders, ontwikkeling van de communicatie, helderheid brengen in de structuur, de juiste mensen op de juiste plaats brengen.