INSTRUMENTEN VAN LUMINA LEARNING

Voor onze werkzaamheden maken we steeds gebruik van de instrumenten van Lumina Learning. In eerste instantie starten we met het Lumina Spark model.

Het Lumina Spark model geeft inzicht in het eigen gedrag en dat van anderen en reikt een gemeenschappelijke taal aan voor een effectieve interactie en organisatorische ontwikkeling.

Dit krachtige raamwerk is gebaseerd op het werk van Carl Jung in combinatie met de ontdekkingen uit psychometrisch onderzoek van de laatste decennia en gebruikt “kleur” als een gemeenschappelijke taal om zelfkennis, effectieve interactie en organisatieontwikkeling te bevorderen.

De Lumina-taal verspreidt zich gemakkelijk doorheen de organisatie omdat ze spelenderwijze aangeleerd wordt, inspirerend om te ervaren en praktisch in gebruik is. Daardoor wordt dit instrument ook écht gebruikt na een sessie.

Voordelen van het Lumina Spark persoonlijkheidsprofiel:

  • Lumina Spark gaat 2 lagen dieper dan de meeste leersystemen. Het Lumina systeem meet 24 kern-eigenschappen van gedrag en verbindt die, via 8 aspecten, met 4 kleuren-energieën: Zorgvuldig Blauw, Faciliterend Groen, Inspirerend Geel, Toonaangevend Rood. De dialoog komt daarmee op een niveau waar verschillen tussen mensen nog beter inzichtelijk worden gemaakt.
  • Lumina meet naast je “dagelijkse” persona (gekozen gedrag) ook je “overbelaste” (gedrag onder druk) en ”instinctieve” persona (natuurlijk gedrag). Deze worden niet afgeleid van je “dagelijkse” persona, maar onafhankelijk gemeten. Dit maakt het mogelijk de variëteit in verschijningsvormen van je “instinctieve” en “overbelaste” persona zichtbaar te maken. Mensen volgen hierin hun eigen unieke patroon.
  • Met Lumina meten we beide polen van vier verschillende voorkeurs-paren. Dit maakt het mogelijk een paradox in de menselijke persoonlijkheid zichtbaar maken. Hierdoor wordt het voor medewerkers gemakkelijker zichzelf te herkennen.
  • Lumina meet persoonlijkheden op een continuüm. Mensen bevinden zich niet in een “type”, maar reageren afhankelijk van de omstandigheden waar ze zich in bevinden. Hierdoor wordt een “hokjesgeest” vermeden. Door het vermijden van stereotypering, is het model een krachtige uitnodiging tot persoonlijke ontwikkeling en groei.

Het Lumina Spark model wordt vaak gecombineerd met het Lumina Sales profiel en het Lumina Leader profiel, afhankelijk van de ontwikkelingsvraag.

7-S MODEL VOOR ORGANISATIEONTWIKKELING

Een organisatie is een geheel van mensen, die in een actief verband werken om resultaten te creëren. Organisatiekunde bestudeert de handelingen en het gedrag, dat mensen vertonen in deze organisatie, zodat er vanuit de vaststellingen concepten kunnen ontwikkeld worden om deze organisatie te laten functioneren zoals gewenst.

Organisatieontwikkeling is een projectmatige aanpak om een organisatie of afdeling te doen veranderen vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie. Uiteraard zijn de daartoe gewenste handelingen en het gewenst gedrag van de mensen in die organisatie van cruciaal belang. Daarbij is het belangrijk om de samenhang en de interactie tussen de verschillende aspecten van een organisatie te onderkennen en ermee rekening te houden in de aanpak.

Het 7S-model is daarbij een nuttig instrument. Het toont de interdependentie van deze verschillende aspecten. Op welk punt men ook ingrijpt, men zal ook naar de effecten bij de andere aspecten moeten kijken om het geheel nog goed te laten functioneren.

Daarenboven maakt het 7S-model niet de scherpe scheiding tussen harde aspecten (hardware) van de organisatie en zachte aspecten (software) van de organisatie. Beide soorten aspecten zijn nodig in het juiste evenwicht om de organisatie te laten functioneren. Bij de hardere aspecten wordt dan meestal verwezen naar Strategie, Structuur en Systemen. Bij de zachtere aspecten denkt men dan eerder aan Staf, Stijl, Sleutelvaardigheden en Significante Waarden.