Assessment

In de laatste fase van een aanwervingsprocedure komt het vaak nog aan op bepaalde details inzake persoonlijkheid en competentiepotentieel van de overblijvende kandidaten om een eindbeslissing te nemen.

Met behulp van de Lumina Select en de Lumina Spark profielschets, meten we de scores op 24 persoonlijkheidskenmerken en het potentieel op vlak van 15 competenties. Deze resultaten stemmen we af tijdens een interview met de individuele kandidaten. Het resultaat is een gedetailleerd, onderbouwd en vergelijkend rapport van de kandidaten op basis waarvan u de meest geschikte kandidaat kan selecteren.

Onboarding

Een degelijke onboarding procedure van nieuwe medewerkers loont. Het draagt immers bij aan een snellere integratie van de medewerkers, de medewerkers zijn sneller productief en het verhoogt de retentie. Een belangrijk onderdeel van onboarding heeft te maken met het bekend maken van de bedrijfscultuur en inzicht geven in de belangrijkste interpersoonlijke relaties en communicatienetwerken waar de nieuwe medewerkers onderdeel van uit moeten gaan maken.

Dit onderdeel wordt echter te vaak vergeten, waardoor het tot een half jaar kan duren vooraleer de nieuwe medewerker op interpersoonlijk en communicatie-vlak is ingewerkt. Door vanaf de eerste dag helderheid te creëren betreffende elkaars sterkten, mogelijke valkuilen, verwachtingen en voorkeuren op vlak van communicatie en samenwerking, spaar je dus een hoop tijd en energie uit.

Relocation of potential

Persoonlijke ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op inzicht krijgen in de eigen sterkten, mogelijke valkuilen en voorkeuren. Ook het aanboren van sluimerend potentieel draagt hieraan bij.

Vaak biedt de huidige functie of positie echter geen mogelijkheid (meer) om dit sluimerend potentieel (verder) te ontwikkelen. Er is immers maar groei buiten je comfortzone. Een interne of externe herplaatsing is hierbij dan ook vaak aangewezen.

Management Spark begeleidt je graag bij dit proces door het opmaken van een plan van aanpak en je technieken aan te reiken ter voorbereiding van deze ontwikkelstap. Bovendien beschikken wij over inzicht in de cultuur en de (inter)persoonlijke energieën van tal van bedrijven in alle sectoren, van KMO’s tot multinationals, in binnen- en buitenland, waardoor we je kunnen ondersteunen bij de zoektocht naar een geschikte organisatie voor de uitvoering van jouw ontwikkelplan.