Blog

Security

De sector van de veiligheid (zowel privéondernemingen als overheidsinstanties) is onderhevig aan niet te onderschatten uitdagingen ten gevolge van stresserende situaties . Teneinde de nadelige gevolgen hiervan te beperken, is de ontwikkeling van Emotionele Maturiteit in deze sector geen overbodige luxe, maar eerder een basisvereiste.

Economische kost

Er is een economische kost, verbonden aan het gedrag van veiligheidsmensen onder stress op het terrein. Dit gedrag is niet effectief, veroorzaakt energielekken en kan een nadelig effect hebben op de gezondheid van de veiligheidsmensen, waardoor ze vroegtijdig geheel of gedeeltelijk kunnen uitvallen.

We noemen dit ‘overbelast gedrag’ en denken hierbij onder meer aan:

  • de neiging tot over-controle
  • een twistzieke houding
  • de escalatie van een conflict
  • het gebruik van overmatig geweld

Door veiligheidsmensen zodanig te ontwikkelen dat ze dit gedrag kunnen voorspellen, kunnen ze het in ze het beter leren voorkomen. Dit maakt dat veiligheidsmensen hun loopbaan op het werk kunnen verlengen en hun levenskwaliteit thuis kunnen verbeteren.

Emotionele kaping

Nu veiligheidsmensen door de nieuwste technologieën eenvoudig gefilmd kunnen worden via dash cams, body cams en mobiele telefoon-camera’s is het belangrijker dan ooit dat ze voorkomen om gekaapt te worden door hun emoties.

Wij kunnen deze specifieke eigenschappen bij ieder individueel meten en de veiligheidsmensen helpen om een serie emotioneel intelligente stijlen te ontwikkelen, die kunnen toegepast worden in allerlei verschillende en uitdagende situaties.

Blinde vlekken geven aanleiding tot blind gedrag

Als veiligheidsmensen zich bewust zijn van de “schitterende kwaliteiten” en van de “blinde vlekken” in hun emotionele intelligentie, dan zijn ze ook in staat om hun reactie afhankelijk van de situatie bij te sturen.

Als ze bovendien in staat zijn om hun overbelast gedrag te begrijpen en te beïnvloeden, dan kunnen ze ook collega’s helpen om hetzelfde te doen, zelfs in uitdagende omstandigheden.

Stappenplan naar Emotionele Maturiteit

Op basis van onze ervaring in de ontwikkeling van mensen en ons inzicht in de sector van de veiligheid, hebben we een stappenplan opgesteld voor de ontwikkeling van Emotionele Maturiteit teneinde veiligheidsmensen de specifieke uitdagingen, eigen aan de sector, te leren hanteren op een effectieve wijze.

Image

Is de ontwikkeling van Emotionele Maturiteit iets waar uw organisatie en medewerkers baat bij zouden hebben? Contacteer ons dan vrijblijvend voor meer informatie: info@managementspark.com

 

Bron: gebaseerd op een bijdrage van Marcel Brunel, Lumina Learning US