Lumina Leader is gericht op competentiegebaseerde persoonlijke kwaliteiten, die gaan over de individuele leiderschapsstijl en daarbij behorend gedrag van een leider.

De Lumina Leader profielschets borduurt voort op de persoonlijke eigenschappen van Lumina Spark. Lumina Leader is gebaseerd op de interactie tussen de persoonlijke Spark eigenschappen en de professionele leiderschapskwaliteiten, vastgesteld door een separate vragenlijst.

Het Lumina Leader model bevordert begrip en zelfbewustzijn. Het is gebouwd rondom vier uitgebalanceerde leiderschapsdomeinen: Gedreven Leiderschap, Beheersmatig Leiderschap, Dienend Leiderschap, Visonair Leiderschap. De Lumina Leader profielschets voorziet in persoonlijke informatie en feedback om leiderschapsontwikkeling te ondersteunen.

Wiel leader compententies

Feedback van collega’s is ook een mogelijkheid bij Lumina Leader 360 graden. Deze profielschets bevat de commentaren van de scoorders en toont hun gezichtspunten en commentaren op jouw leiderschap. Hierdoor worden leiders in de gelegenheid gesteld zichzelf te bekijken door de ogen van anderen en de impact onder ogen te zien die hun leiderschapsstijl heeft op derden.

Download hier een voorbeeldprofiel

WORKSHOPS

Team management

Een manager wordt meestal als expert binnen zijn vakgebied erkend. Hierbinnen heeft hij zijn individuele capaciteiten kunnen ontwikkelen.

Kwalificatieworkshop Lumina Leader

Tijdens de Lumina Spark Kwalificatieworkshop heeft u inzicht vergaard over de inhoud, de werking en de systematiek van deze tool.